Cho phép chùi rửa tối đa, có khả năng chống thấm nước, và đặt biệt giảm bám bụi.

Cho phép chùi rửa tối đa, có khả năng chống thấm nước, và đặt biệt giảm bám bụi.