Là loại sơn tiết kiệm có độ bám và độ phủ cao, dễ thi công.